martes, 15 de mayo de 2007


Aquest curs el Departament d'Ensenyament ha dotat l'escola d'una "aula de ciències amb suport TIC a educació infantil i primària". Per això disposem de lupes binoculars i càmeres connectades amb ordinadors i amb una tv, cònsoles que permeten prendre mesures diverses (temperatura, llum, so) i treballar aspectes científics diversos, materials variats d'experimentació, càmeres fotogràfiques,... . El projecte pretèn facilitar l’aprenentatge de les ciències ja que desperta la motivació de l’alumnat, connecta amb els seus interessos i alhora facilita la reflexió i discusió d'hipòtesis. Des d'Educació infantil fins el cicle superior gaudim d'un equipament fantàstic que facilita el treball experimental de les ciències.

No hay comentarios: